Föreningskläder

Nya gemensamma överdragsdräkter för hela föreningen kommer att beställas från Noname. Friidrottarna beställer också nya tävlingardräkter.

Ett provtillfälle kommer att ordnas ännu tisdag 8.3 kl. 18.30-20 i Sportis. Efter 8.3 går det t.o.m. 12.3 att prova och beställa kläderna vid VM-sport i Jakobstad.

Designen kan du se i detta pdf-dokument. Smärre justeringar kommer ännu att ske.