Paraden > Friidrott > Verksamhetshandbok

Verksamhetshandbok

IK Falkens friidrottssektion har under 2010-2011 genomgått en skolning Tjuvstart till framtiden arrangerad av friidrottsförbundet (SUL). Under året har en verksamhetshandbok  framställts som noggrant beskriver sektionens och knatteutskottets verksamhet. Tanken är att boken uppdateras regelbundet. Här nedan finns boken samt dess bilagor. Längs nere på denna sida finns hela boken i PDF format.

Publicerad 4.12.2011

INNEHÅLL (huvudkapitlet fungerar som länk)

1 INLEDNING

1.1 Verksamhetens grundidé
1.2 Medlemmar

2 FÖRENINGENS VISION, MISSION OCH STRATEGI

2.1 Vission 2011-2014
2.2 Mission
2.3 Värderingar
2.4 Målsättning
2.4.1 Verksamhetsplan
2.4.2 Målsättningsblankett
2.5 Strategier
2.5.1 Knatteverksamheten
2.5.2 Ungdomsverksamhet
2.5.3 Elitsatsning
2.5.4 Tävlingsarrangemang
2.5.5 Rekrytering

3 LEDNING, ORGANISATION OCH UPPGIFTSBESKRIVNING

3.1 Ledning
3.2 Organisation
3.3 Uppgiftsfördelning

4 VERKSAMHETENS PLANERING OCH EKONOMI (uppd. 8.3.2012)

4.1 Årsplanering
4.2 Planering av ekonomi
4.3 Prinicipen för stipendier och övriga ersättningar
4.3.1 Stipendier
4.3.2 Ersättningar

5 UNGDOMSTRÄNING UNDER 14 ÅR

5.1 Allmänna målsättningar
5.2 Träningsverksamhet
5.2.1 Vintersäsongen
5.2.3 Sommarsäsongen
5.3 Vårens terrängcup
5.3.1 Minimaraton
5.4 Friidrottsläger
5.5 Knattetävlingar/föreningstävlingar
5.6 Tävlingar
5.7 Friidrott i skolan
5.8 Idrottsskolan

6 UNGDOMSTRÄNING 14-18 ÅR

6.1 Mål och motivation
6.2 Träningsverksamhet
6.2.1 Träningsgruppen 13-16 år
6.2.2 Löpgruppen 15-18 år
6.2.3 Kastgrupper
6.3 Tränarens uppgift
6.4 Tävlingsverksamhet
6.5 Ekonomiska förmåner och förpliktelser

7 TRÄNING 18+

7.1 Träningsverksamhet
7.2 Tävlingsverksamhet
7.3 Ekonomiska förmåner och förpliktelser

8 HOBBY OCH MOTIONSIDROTT

8.1 Ärevarvet
8.2 Sju Sjöar

9 TÄVLINGSVERKSAMHET OCH ARRANGEMANG

9.1 Strategi och mål
9.2 Tävlingsansökningar
9.3 Tävlingsverksamhet varje sommar
9.4 Tävlingsarrangemang

10 INFORMATION, MARKNADSFÖRING, SAMARBETSPARTNERS

10.1 Information och marknadsföring
10.2 Samarbetspartners

11 UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN

BILAGOR:

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2012
Bilaga 2 Målsättningar 2012

Bilaga 3 Stipendiebrev

Bilaga 4 Resräkningsregler
Bilaga 5 Kickoff läger
Bilaga 6 Terräng cup
Bilaga 7 Minimaraton
Bilaga 8 Friidrottsläger
Bilaga 9 Värdetävlingar (publ. 7.3.2012)
Bilaga 10 Resultatbonus (uppd. 10.10.2012)
Bilaga 11 Verksamhetsberättelse 2011
Bilaga 12 Stöd till tränare (publ. 8.3.2012)

BLANKETTER:

Kördagbok

Reseblankett

VERKSAMHETSHANDBOK version 1.0