Paraden > IK Falken > Bli medlem

Bli medlem

Du kan stöda IK Falkens verksamhet genom att betala medlemsavgiften. Du kan också aktivt delta i föreningens årsmöten. Medlemsavgiften är nu 20 euro, för en familj högst 50 euro.

 

Fyll i blanketten nedan så får du ett bankgiro hemsänt. I fortsättningen uppbärs medlemsavgiften årligen via bankgiro.

Ifall du vill ändra dina och din familjs uppgifter i medlemsförteckningen kan du använda samma formulär.

 

 

 


* dessa fält måste fyllas i.
Namn *  
Näradress *  
Postadress *  
Epost *  
Telefon    
Fler medlemmar, ålder?    
Meddelande