Paraden > Intranet > Styrelserummet > Falken-loppis

Falken-loppis

Vid styrelsemötet 17.1.2012 presenterade Christer ett förslag om ett Falken-loppis där Falken med användning av internet skulle sälja möbler som föreningen erhåller av  från olika håll, privatpersoner, företag och dödsbon. Beslöts att Christer och Matti planerar hur detta kan genomföras.

Handläggningar;

Styrelsemötet 2/2012, § 6