Paraden > Intranet > Styrelserummet > Telefonkatalog

Telefonkatalog

Vid styrelsemötet 17.1.2012 beslöt styrelsen att ge ut en telefonkatalog för Pedersöre. En arbetsgrupp bestående av Carina, Ann-Marie, Christer, Johan ock Klas-Göran tillsattes för den fortsatta planeringen.

Handläggningar;

Styrelsemötet 2/2012, § 5