Paraden > Organisation > Sektionerna

Sektionerna

De av årsmötet utsedda sektionerna ansvar för den idrottsliga verksamheten i enlighet med godkända verksamhetsplaner och budgeter.

Sektionerna kan även ha knatteutskott för handhavandet av knatteverksamheten.

I detta nu har föreningen tre sektioner (genom att klicka på respektive länk får du fram sektionens kontaktuppgifter):