Paraden > SFIM 2014 > Organisation

Organisation

Organisationskommitté

Johan Storbjörk, ordförande, tävlingsledare
tel. 050 563 2629, e-post: johan.storbjork@multi.fi

Christer Aspfors, sekreterare, ekonomiansvarig
tel. 050 336 8749, e-post: christer.aspfors@multi.fi

Sune Lind, kansli
tel. 040 558 6665, e-post: sune.lind@multi.f

Göran Järn, tävlingsarrangemang
tel. 040-779 6531, e-post: goran.jarn@multi.fi

Carina Rönnlund, inkvartering och servering
tel. 041 452 2232, e-post: carina.ronnlund@multi.fi

Carola Häggblom, servering
tel. 040 762 1027, e-post: carola.haggblom@multi.fi