Paraden > SFIM 2014 > Tävlingsinfo

Tävlingsinfo

Tävlingsinbjudan

SFIM tävlingsregler

Tävlings - PM

PARKERING
Parkeringsplatsen framför sportplanen är reserverade för bussar. Personbilsparkeringen sker bredvid/bakom ishallen och framför Sportis.

Tävlingskansli
Tävlingskansliet finns i servicehuset vid sportplanen.
Öppet: Fredag kl. 10.00 - 21.00
           Lördag kl. 8.30 - 19.00

Anmälan
Anmälan senast 10.7.2014 via ÖID Friidrotts hemsida! Reserv e-post johan.storbjork@multi.fi

Anmälan skall innehålla giltigt statistikresultat för 2014. I klasserna H17, D17, P15 och F15 får en deltagare anmälas i högst två individuella grenar per dag + stafett, i seniorklass i högst tre grenar per tävlingsdag.

Anmälningsavgift per start är: seniorer 8 euro, juniorer 6 euro. Avgiften betalas i samband med anmälan till IK Falkens bankkonto: FI61 5548 0920 0014 66. Eventuell efteranmälan kan göras tills bekräftelsetiden går ut, dock mot dubbel anmälningsavgift.

Bekräftning av deltagande
Bekräftning av samtliga grenar bör göras 60 min före grenstart genom avprickning (förutom i stafett) på anslagstavlan framför servicehuset.
I stafettlöpning sker bekräftning genom ifyllning av den blankett som finns i föreningskuvertet, blanketten lämnas in till tävlingskansliet senast 60 min före grenstart.

Efteranmälningar - 16/12 euro
Eventuella efteranmälningar kan göras till tävlingskansliet senast 60 min före grenstart. Kontant betalning!

Uppvärmning
Uppvärmning sker antagligen utanför tävlingsarenan eller på sandplanen.

Calling
Alla deltagare samlas vid uppropsplatsen (se områdeskarta) och leds in på planen av funktionärer enligt följande tider:
Löpningar - 30 min före grenstart
Fältgrenar - 40 min före grenstart, förutom i stav 60 min
Idrottarna får inte på egen hand gå till sina tävlingsplatser. Efter fullgjord tävling bör aktiva avlägsna sig på egen hand från tävlingsplatsen.

Telefoner och annan elektronisk utrustning är förbjudna på tävlingsplatsen.
Dylik utrustning skall senast lämnas i callingen varifrån de kan hämtas efter tävlingen mot kvitto.

Redskap
Invägning av egna tävlingsredskap bör göras minst en timm före grenstart.
Granskningen sker i servicehuset.

Tävlingsnumror
Alla har egna tävlingsnumror och samma nummer används båda dagarna i alla individuella grenar. Tävlingsnumrorna finns i föreningskuvertet och fås från kansliet.
Nummerlapparna får inte vikas. Tävlingsnumrorna bör returneras efter tävlingen!

Omklädningsrum
Omklädningsgrum och duschmöjligheter finns i servicehuset och idrottshallen Sportis.

Heatindelning
Heatindelningarna kommer upp på anslagstavlan som finns mellan servicebyggnaden och läktaren så fort som möjligt efter att bekräftningstiden gått ut.

Resultat
Alla resultat läggs upp på anslagstavlan som finns mellan servicehuset och läktaren. Resultat läggs även upp på IK Falkens hemsida.

Prisutdelning
Sker på vissa bestämda tider enligt ett tidsschema. Medaljörerna samlas nere i servicehuset vid angiven tidpunkt.

Första Hjälp
Första hjälp finns framför servichuset.

Kioskförsäljning
Det finns sallad, korv, kaffe, läsk, godis och tilltugg i kiosken vid sportplanen. Det är möjligt att betala med bankkort.

Matservering
Tävlingsrestaurangen finns i Sursik skolas matsal (200 m från sportplanen). Matbiljetter kan köpas utanför matsalen, med bankkort endast i kiosken vid sportplanen.

Ribbhöjningar
Höjd:

Herrar; 172-177-182-187-192-196-199-202 +2cm
Damer; 155-160-165-170-173-176 +2cm
Herrar 17; 152-157-162-167-172-177-182-186-190-193-196 +2cm
Damer 17; 127-132-137-142-147-152-155-158-161- +2cm
Pojkar 15; 132-138-144-149-154-159-164-168-172-176-179-181 +2cm
Flickor 15; 127-132-137-142-147-151-154-157-160 +2cm

Det är tillåtet att börja på lägre höjd

stav: 180 cm + 10 cm höjningar - inledningshöjd enligt önskemål

Tresteg
Avstånd från planka/tape till gropen:
F15 & D17; 8 m + 9 m + 10 m + 11 m
P15; 9 m + 10 m + 11 m
H17; 10 m + 11 m + 12 m
Damer; 9 m + 11 m
Herrar; 11 m + 12/13 m

Försöksheat --> final
100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 80 mh, 100 mh, 110 mh
2 heat - 3 bästa/heat +2 tider till final
3 heat - 2 bästa/heat + 2 tider till final
4 heat - 1 bästa/heat + 4 tider till final

Vistelse på innerplan
Vistelse på innerplan är tillåtet endast för dem som tävlar.

Protester
Eventuella protester bör inlämnas senast 30 minuter från det att resultatet har lagts ut på den officiella anslagstavlan. Protesten tillsammans med protestavgiften (25 euro) inlämnas skriftligt till tävlingskansliet. Avgiften återbördas ifall protesten godkännes.